Система за умен дом в Residential park Sveti Georgi в град Добрич

Posted On: May 3, 2021

Categories: Умен дом

Доставка, конфигуриране и монтаж на електрическо табло включващо KNX система за умен дом в Residential park Sveti Georgi в град Добрич. Системата управлява:

- осветление - димиране и включване/изключване на  всички осветителни кръгове

- отопление - управление на локално парно чрез ел. задвижки (подово отопление и радиатори)

- климатизация - управление на климатик Mitsubishi Zubadan чрез KNX Gateway.

- KNX компоненти - системата е изградена с компоненти на Interra

- В ел. табло се използват модули на Schrack