Система за управление на видеосъдържание

Предлагаме конфигуриране и поддръжка на система за управление на видео съдържание на телевизори и видеостени (Display Signage).

Използваме мощно решение за централизирано управление на видео съдържание с интуитивен дизайн и лесно конфигуриране на множество екрани едновременно.

Съдържанието може да бъде клипове, изображения, реклами, презентации, pdf файлове и др. Поддържат се различни резолюции до 4K . Съществуват различни начини по които да визуализирате видео съдържанието на Вашите телевизори и видеостени – Windows, Linux, Android, Tizen и Webos плейъри.

Не е необходимо да разполагате със Smart телевизори. Предлагаме доставка и конфигуриране на телевизори, Android TV плейъри които осъществяват връзка със системата за управление на видеосъдържание. Новото съдържание се запазва на локалната памет на Android TV плейърите. При стартиране на устройствата автоматично стартират необходимото съдържание – не е необходима намеса от Ваш служител. Необходима е интернет връзка за обновяване на съдържанието.