Абонаментна компютърна поддръжка за фирми

Компютърна поддръжка и информационна сигурностАбонаментната компютърна поддръжка е предназначена за малки и средни фирми, които имат нужда от професионална поддръжка на компютърната техника в офиса. В днешно време сигурната и стабилна работа на компютрите е задължително условие за развитието на успешен бизнес.

При абонаментната компютърна поддръжка се залага изключително на сигурноста и защитата на информацията на компютрите. Задаваме ежедневно архивиране на информацията на отделен компютър или външен твърд диск. Периодично проверяваме антивирусната защита и извършваме хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции можете да разчитате на незабавна помощ чрез софтуер за отдалечен достъп.

Възлагането на компютърната поддръжка на външна аутсорсинг компания е продиктувана от необходимостта от бързи и професионални компютърни услуги. В стремежа си да осигурим сигурна и приятна работа на партньорите ни, изготвяме индивидуални планове за абонаментна компютърна поддръжка, при които нашите клиенти могат да разчитат на нас по всяко време и с предимство при обслужване.

Абонаментна компютърна поддръжка за фирмиВсе повече фирми инвестират в нови хардуерни и софтуерни решения, които да ускорят и подобрят извършваните задачи. Ние им помагаме в избора, интегрираме и поддържаме въведените хардуерни и софтуерни продукти. Все повече управители и мениджъри, които доскоро са разчитали на човек от персонала да поддържа компютрите, също се ориентират към услугите ни, като ни възлагат изцяло информационната поддръжка на компютрите и сървърите им.

Компютърните специлисти от Success Solutions осигуряват стабилна и оптимална работа на компютрите в офиса Ви. Получавате бърза и професионална помощ при възникнали проблеми, отдалечено администриране, ежедневно архивиране на информацията, защита на данните от нежелан достъп. По всяко време разчитате на компютърен специалист, който да отговори на въпросите Ви и да разреши даден проблем дистанционно(чрез софтуер за отдалечен достъп) или на място в офиса Ви.

Наемането на компютърен специалист на пълен работен ден често не е рентабилно, а необходимостта от компютърна поддръжка е безспорна. Затова сключването на договор за компютърна поддръжка с нас е изгоден вариант, със значително по-малки разходи и в същото време професионални и навременни услуги.

Цената за абонаментна компютърна поддръжка се определя от услугите, които желаете да използвате и се договаря на работна среща. Залагаме на индивидуален подход при работата с всяка отделна фирма и предлагаме абонаментна поддръжка на компютри съобразена с Вашите потребности, бюджет и работно време.

Фирмата ни гарантира на клиентите си надеждност, професионализъм и конфиденциалност при поддръжката на информационните системи.

Внедряваме и поддържаме автоматизирана система за архивиране на данни локално или на отдалечен сървър. Предлагаме инсталация, конфигурация и мониторинг на Linux базирана сървърна операционна система в RAID масив за защита на данните. В повечето случаи конфигурираме автоматизирани скриптове за създаване на архиви за всеки от последните 30 дни и ежемесечни архиви.

При конфигурирането на файлов сървър под Linux предлагаме неограничени възможности по създаване на групи потребители с различни права за четене и запис. Създаваме локални архиви на данните както и възможност за автоматично синхронизиране на данните чрез защитена връзка на сървър в локалната мрежа или извън офиса. По този начин дори при хардуерна повреда на сървъра имате актуално копие на цялата Ви информация докато бъде отстранен проблема.

Предлагаме абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка и мониторинг на системата и архивите. Предлагаме възможност Вашите данни да се архивират и на наши сървъри за по-голяма сигурност. Заплаща се допълнителна абонаментна такса за хостинг която зависи от обема на съхранявата информация.